معرفی شرکت

شرکت رشد دانه خاوران با احتساب 25 سال پیشینه سابقه ربع قرن در تولید و تجارت دارد مدیران شرکت رشد دانه خاوران ابتدا در شهر ستان نیشابور اقدام به راه اندازی شرکت صنایع روغن بهاران شرق (تولید روغن خام و کنجاله از تخم پنبه) نمود از سال 1373 تا 1380 بعد از آن اقدام به راه اندازی کارخانه توید خوراک دام و طیور نازدادانه خراسان در شهرک صنعتی خیام نیشابور نموده از سال 1381 الی 1394 و پس از آن به علت مستقل شده سهامداران شرکت خوراک دام وطیور رشد دانه خاوران در شهرک صنعتی بینالود نیشابور اقدام به راه اندازی نموده است.
این شرکت در زمینی به مساحت یک هکتار می باشد و مخازن سیلو جهت انبار ها بصورت ساخت سازه طبقاتی فلزی ساخته شده که حد اکثر استفاده از فضا سرلوحه کار خود قرار داده است.
این کارخانه با مجوز 25000 تن تولید سالیانه تولید خورا ک دام و طیو رو آبزیان را سرلوحه خود قرار داده است.

با آرزوی سلامتی و بهبودی برای شما