محصولات

خوراک آبزیان

خوراک آبزیان
شامل: ماهیان سرد آبی –ماهیان گرم آبی

خوراک کامل دام

خوراک کامل دام
شامل: گوسفند پروار –گوسفند داشتی-بز –گاو پروار250کیلو –گاو پرواری 350کیلو – شتر

خوراک دامی سبک

خوراک دامی سبک
شامل: گوسفند داشتی –گوسفند پروار -استارتر

خوراک طیور

خوراک طیور
شامل: پیشدان -48ساعت اول – سوپر دان –پیشدان معمولی – میان دان – پسدان یک – پس دان دو –پسدان3

خوراک دامی سنگین

خوراک دامی سنگین
شامل: کنسانتره ویژه -کنسانتره پرشیر –کنسانتره پروار-استارتر گوساله

بازرگانی

_

این شرکت علاوه بر تولید خوراک دام و طیور مشغول به فعالیتهای بازرگانی می باشد

بازرگانی خارجی شامل

 • پودر چربی کلسیمی و معمولی وارداتی
 • جوش شیرین ایرانی –چینی
 • متیونین
 • لیزین
 • ترئونین
 • پریمکس دامی وارداتی
 • آنزیمها
 • پروبیوتیکها

بازرگانی داخلی شامل تامین نهاده ها

 • ذرت
 • جو
 • کنجاله سویا
 • کنجاله کلزا
 • کنجاله آفتاب گردان
 • کنجاله تخم پنبه
 • سبوس گندم
 • گندم
 • تفاله چغندر
 • تفاله گندم
 • ملاس
 • کنجاله ذرت
 • گلوتن مایع
 • گلوتن جامد