خوراک دام

شرکت رشد دانه خاوران شامل انواع خوراک کامل دام، کنسانتره های 10 درصد و مکمل های معدنی و ویتامینه R1، R2 و مکمل دوره انتقال می باشد که تامین کننده تمامی احتیاجات غذایی دام بوده، عملکرد تولیدمثل را بهبود بخشیده، موجب افزایش عمر مفید گله و تثبیت رکورد گله می شود. استفاده از خوراک شرکت رشد دانه خاوران ضامن دام بوده و بیماریهای متابولیکی را کاهش می دهد.

مصرف مولتی آنزیم ناتوزیم پلاس باعث افزایش تولید شیر گاو همچنین افزایش درصد چربی شیر، افزایش وزن گاوهای پرواری، کاهش هزینه­ تولید، بهبود مشکلات فحلی و افزایش پذیرش اسپرم، عدم مشاهده بقایای مواد خوراکی در مدفوع و افزایش اندیس مدفوع، بهبود بالانس منفی انرژی، افزایش خوش خوراکی و کاهش احتیاجات به مکمل­های فسفردار می شود.

کنسانتره دامی :این جیره غذایی با اضافه نمودن مواد مکمل شامل : جو ، سبوس گندم ، کنجاله سویا و مکمل های معدنی و ویتامین ، به مخلوط پیت باگاس + ملاس ، خوراک مغذی و سرشار از مواد الی و معدنی در کیسه های ۳۰ الی ۵۰ کیلو گرمی قابل عرضه می باشد.